Là người tham gia giao thông bạn nên biết những điều trong video hướng dẫn, sẽ giúp bạn an toàn hơn khi tham gia giao thông hãy chia sẻ nhau để cung tham gia giao thông an toàn hơn (Nguồn: Tạp Chí Gia Đình)