Đặc điểm dầm cầu thép

Cầu thép cấu tạo từ các cấu kiện thép, được thi công để vượt những nhịp lớn hoặc làm các cầu tạm, xây dựng nhanh chóng, với khả năng chịu lực lớn và tính tin cậy cao, trọng lượng nhẹ nhàng, tính cơ động cao và khả năng cơ giới hóa triệt để.

Dầm cầu thép Phương Tuấn

Dầm cầu thép hay cầu giàn thép được dùng cho những tuyến đường sắt chạy ngang qua cầu...