Hộ lan tôn lượn sóng dùng để làm gì?

Sản phẩm hộ lan tôn lượn sóng (hộ lan mềm) là một hệ thống hành lang đảm bảo an toàn giao thông.

Hộ lan mềm 3 sóng mới

Với nhu cầu ngày càng cao thì hộ lan mềm 3 sóng được áp dụng ở những nơi đèo dốc nguy hiểm.

TCCL Hộ Lan Mềm

TCCL Hộ Lan Mềm

Miêu tả hộ lan tôn lượn sóng

Miêu tả về tường hộ lan mềm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông

Hộ lan mềm mạ kẽm nhúng nóng

Hộ lan mềm hay còn gọi là tôn sóng được lắp đặt nơi đèo núi, đường quanh co, hoặc được lắp đặt ở dải phân làn đường nhằm hạn chế tác động va chạm của xe khi xảy ra tai nạn.