Las XD 775 - Lĩnh vực hoạt động

Các hoạt động chính
Thử nghiệm cơ lý xi măng: độ mịn, khối lượng riêng, thời gian ninh kết, giới hạn bền nén,...
Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng: Phân tích thành phần bê tông, xác định khả năng chịu nén, kéo, uốn, chống thấm, mài mòn, đo mô đun đàn hồi, độ pH....
Thử nghiệm phụ gia cho bê tông: xác định độ pH, kiểm tra tính năng của phụ gia, ...
Thử nghiệm cơ lý cát, đá, sỏi xây dựng: Xác định khối lượng thể tích, thành phần hạt, độ ẩm, hàm lượng tạp chất hữu cơ,...
Thử nghiệm cơ lý gạch xây, gạch block bê tông, gạch xi măng lát nền, tấm gốm tráng men
Thử nghiệm vữa xây dựng: xác định độ lưu động, cường độ nén, cường độ bám dính,...

Bình luận