Las XD 775 - Lĩnh vực hoạt động

Hệ thống phòng thí nghiệm của Công ty Phương Tuấn với đầy đủ trang thiết bị hiện đại cho phép tiến hành các công tác kiểm định chất lượng thi công và vật liệu, cấu kiện, theo các tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài.

Miêu tả Las XD 775

Phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng – Tiêu chuẩn công nhận