1. Cơ khí kết cấu phục vụ xây dựng và giao thông 
     - Nhà thép tiền chế, kết cấu thép công nghiệp
    - Cầu trục, cổng trục sức nâng từ 500kg đến 50T
    - Cung cấp thép tấm, thép hình, cuốn ống theo yêu cầu
    - Cung cấp tole, xà gồ, cột điện chiếu sáng, ván khuôn, đà giáo thép 
 
2. Thiết bị an toàn giao thông 
    - Phân phối các sản phẩm an toàn giao thông nhập ngoại: Gương cầu lồi, đinh phản quang…
  
3. Mạ kẽm nhúng nóng kết cấu thép với công nghệ mới giúp tăng độ bền của kết cấu thép
 
4. Tư vấn đầu tư xây dựng & thi công các công trình giao thông, thuỷ lợi, dân dụng & công nghiệp.
 
5. Thí nghiệm và kiểm định các chỉ tiêu kỹ thuật của vật liệu xây dựng và các sản phẩm xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, dân dụng & công nghiệp. (phòng Las 775)

Bình luận